Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

Oddział Dzieje Oręża Polskiego z XV-wieczną Kamienicą Kupiecką,

ul. Emilii Gierczak 5

MUZEUM

„Dzieje oręża polskiego” to ekspozycja ułożona chronologicznie, prezentująca zbiory militariów od okresu średniowiecza do współczesności. Znajduje się tu broń drzewcowa, sieczna, kolna, obuchowa i strzelecka, uzbrojenie ochronne, ubiory wojskowe i odznaczenia a także zabytki techniki, ze słynną maszyną szyfrującą „Enigmą” oraz motocyklem „Sokół 600” na czele. Oddział to kompleks wystawienniczy znajdujący się przy ul. Emilii Gierczak 5. Obejmuje wystawę stałą znajdującą się w pawilonie, ekspozycję plenerową sprzętu ciężkiego oraz kamienicę kupiecką pełniącą rolę sali wystaw czasowych.

 


Wystawa stała, XVII-XVIII wiek

 

Muzeum posiada najbogatszą w Polsce kolekcję mundurów żołnierzy polskich z okresu I i II wojny światowej, w tym mundury Legionów Polskich, Błękitnej Armii gen. J. Hallera, Armii Wielkopolskiej oraz unikatowy zbiór mundurów oddziałów paramilitarnych. Szczególnie cenne są także zbiory militariów dwudziestowiecznych, wśród których na uwagę zasługuje polski karabin przeciwpancerny UR wz.35 i polskie pistolety VIS. Kolekcja broni strzeleckiej i odznaczeń stanowi wstęp do bogatej prezentacji pojazdów wojskowych, samolotów, broni pancernej i artylerii wyeksponowanych w sali techniki oraz na wystawie plenerowej.

 


Mundur polowy oficera 10 Brygady Kawalerii, 1939 r.

 

Pawilon wystawowy zaprojektowany przez inż. architekta Andrzeja Lepczyńskiego, wybudowany został przez Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane z Kołobrzegu i żołnierzy kołobrzeskiego garnizonu z okazji 35. rocznicy walk o miasto. Prace rozpoczęto w październiku 1978 r., a 17 marca 1980 r. nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy. Autorem scenariusza wystawy był dr Hieronim Kroczyński, aranżacja wnętrz to dzieło Jerzego Ściesińskiego, zaś prace graficzne i liternicze wykonał Jan Tężycki.

 


Kamienica Kupiecka z XV wieku

 

Kamienica Kupiecka jest jedynym zachowanym zabytkiem późnogotyckiej architektury w regionie i znajduje się na trasie szlaku hanzeatyckiego wytyczonego przez Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Obecnie udostępniana jest na wystawy czasowe.

 

Kontakt

MUZEUM

 

ODDZIAŁ DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO

ul. Emilii Gierczak 5, 78-100 Kołobrzeg

rezerwacje dla grup:

+48 94 352-12-88

e-mail: wystawy@muzeum.kolobrzeg.pl