Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

Pociąg pancerny nr 4 „Hallerczyk”

ZBIORY

Fotografie związane z pociągiem pancernym nr 4 „Hallerczyk”, do zbiorów muzeum przekazane zostały w 1981 roku. Przedstawiają pociąg i jego załogę, a także żołnierzy Symona Petlury. Pociąg pancerny nr 4 „Hallerczyk” był na wyposażeniu Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej od 30 listopada 1918 roku. Brał udział w walkach polsko - ukraińskich, na terenie Śląska Cieszyńskiego, Górnego Śląska, na Pomorzu i w walkach z bolszewikami w roku 1920. W czasie tych działań został całkowicie rozbity, jednakże po odtworzeniu pociągu ponownie skierowano go do walk. Ostatecznie został rozformowany w połowie1921 roku.

 


Żołnierze polscy i ukraińscy przy pociągu pancernym „Hallerczyk”, 1920r.

 


Opancerzona lokomotywa pociągu pancernego „Hallerczyk”, przed nią dwaj  maszyniści i członkowie załogi,1920r.

 


Załoga pociągu pancernego „Hallerczyk” przed wagonem artyleryjskim, widoczne działo, prawdopodobnie - 80 mm armata kazamatowa, 1920r.

 


Ukraińscy żołnierze Symona Petlury, przy pociągu pancernym „Hallerczyk”, przed wagonem artyleryjskim, widoczne działo, prawdopodobnie - 80 mm armata kazamatowa, 1920r.

 

Oficerowie artylerii na stopniach wagonu pociągu pancernego „Hallerczyk”; u góry Stanisław Pigoń, niżej pchor. Tytus Dąbczewski dowódca załogi pociągu pancernego „Hallerczyk”, 1920r.