Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Spotkanie w Laboratorium Kultury Adebar

Przed nami jubileuszowy, XX Historyczny Targ Solny, którego klimat mogliśmy poczuć już w sobotę 18 maja. W Laboratorium Kultury Adebar o godzinie 11 odbyło się spotkanie, które charakterem nawiązywało do średniowiecznego Kołobrzegu.

Mogliśmy posłuchać Wojciecha Tułazy, pracownika działu wojskowości Muzeum, który w barwny sposób opowiedział o dawnych, słowiańskich wierzeniach. Jego wykład pt. "Starzy bogowie Słowian" przybliżył nam temat pogaństwa wśród dawnych mieszkańców Pomorza. Swoją wiedzą o misji chrystianizacyjnej biskupa Ottona z Bambergu podzielił się dr Robert Dziemba. Jego wykład "Kołobrzeżanie wobec misji chrystianizacyjnej biskupa Ottona z Bambergu" pokazał słuchaczom, jak wyglądał proces ponownej chrystianizacji Kołobrzeżan. Przedstawiciel kołobrzeskiego rycerstwa, Robert Furtak, opowiedział o oblężeniu Kołobrzegu w 1462 roku przez Dionizego von Ostena. Ostatnią prelegenką była dr hab. Beata Wywrot-Wyszkowska, która w swoim wystąpieniu pt. "Wytwórczość rzemieślnicza w średniowiecznym Kołobrzegu" nawiązała do wykopalisk archeologicznych na terenie miasta i okolic, dzięki którym mogliśmy dowiedzieć się, jakie rzemiosła rozwijały się w Kołobrzegu.

O godzinie 13 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej "Targ Solny – historia zapisana w fotografii". Wystawę w Laboratorium Kultury Adebar będzie można obejrzeć do 5 czerwca. Dziewczęta z dziecięcej grupy "Słowianie" przy Adebarze zapraszały do dawnych, średniowiecznych gier i zabaw oraz zachęcały do udziału w Historycznym Targu Solnym.

Organizatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.