Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Radzieckie bazy amunicji jądrowej w PRL - spotkanie w Muzeum Miasta Kołobrzeg

W dniu 23 maja 2024 roku w Muzeum Miasta Kołobrzeg miało miejsce wyjątkowe spotkanie zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie Delegatura w Koszalinie we współpracy z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu "Przystanek Historia" i poświęcone było niezwykle istotnemu zagadnieniu z okresu PRL - radzieckim bazom amunicji jądrowej na terenie Polski.

Gościem spotkania był dr hab. Grzegorz Kiarszys, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego z Katedry Archeologii. Specjalista ten w latach 2018-2019 realizował project naukowy pt. "Radzieckie magazyny głowic atomowych w Polsce. Pomiędzy dziedzictwem i zapomnieniem. Perspektywa archeologiczna". Podczas wykładu przybliżył uczestnikom genezę powstania baz amunicji jądrowych oraz omówił skutki, jakie decyzja o ich utworzeniu przyniosła dla Polski w czasach rządów komunistycznych. Dr Kiarszys jest autorem książki "Atomowi żołnierze Wolności. Archeologia magazynów broni jądrowych w Polsce", traktującej o tej problematyce. Spotkanie poprowadził Rafał Semołonik z koszalińskiej delegatury IPN.

 

 

Wykład dr. hab. Grzegorza Kiarszysa był cenną okazją do pogłębienia wiedzy na temat mało znanych i budzących wiele kontrowersji kwestii związanych z przechowywaniem przez ZSRR broni jądrowej na terytorium powojennej Polski. Takie wydarzenia pozwalają rozwijać świadomość historyczną społeczeństwa i zrozumienie trudnego dziedzictwa PRL. Muzeum Miasta Kołobrzeg dziękuje prelegentowi oraz organizatorom za zorganizowanie tej niezwykle interesującej prelekcji.