Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Delegacja muzeum uczciła 79. rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej

16 kwietnia, przed Pomnikiem Orła Piastowskiego na zgorzeleckiej nekropolii wojskowej, odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej. W wydarzeniu, które zorganizował burmistrz Zgorzelca, wziął udział dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Do Zgorzelca przybyły liczne delegacje z różnych zakątków Polski, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy, aby wspólnie uczcić to ważne historyczne wydarzenie.

Ceremonia rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12:00. W programie znalazły się wystąpienia okolicznościowe, Modlitwa za obrońców Ojczyzny, Apel Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Orła Piastowskiego. Oprawę uroczystości zapewniła kompania reprezentacyjna 23. Śląskiego Pułku Artylerii, dowodzona przez płk Krzysztofa Malankiewicza, oraz Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Dyrektor Ostasz, jako jeden z gości, miał okazję spotkać się z wieloma znaczącymi postaciami, w tym z delegacją Powiatu Zgorzeleckiego, wicestarostą głogowskim oraz przedstawicielami władz samorządowych. Podczas ceremonii, dyrektor złożył kwiaty pod Pomnikiem Orła Piastowskiego, oddając hołd żołnierzom, którzy walczyli o wolność Polski. Po zakończeniu oficjalnych części, burmistrz Rafał Gronicz, wraz z uczestnikami, zapalił symboliczne znicze na Cmentarzu Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, oddając hołd poległym.

Obecność dyrektora Ostasza na takim wydarzeniu podkreśla zaangażowanie Muzeum Oręża Polskiego w działalność upamiętniającą ważne momenty polskiej historii wojskowej. Udział w obchodach stanowi również okazję do rozwoju przyszłych inicjatyw. Muzeum planuje zacieśnić współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami w celu dalszego promowania i honorowania dziedzictwa żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Działania te będą miały na celu nie tylko pielęgnowanie pamięci historycznej, ale także edukację młodszych pokoleń o bohaterstwie i poświęceniu naszych przodków.

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć Urzędowi Miasta Zgorzelec