Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Archeologia pól bitewnych - konferencja

4 listopada 2019 r. od godz. 11.00 Muzeum Oręża Polskiego zaprasza na konferencję naukową pt. „Archeologia pól bitewnych”. Podczas podzielonej na dwie części sesji referatowej przybliżone zostaną zagadnienia związane z popularnym w Europie kierunkiem edukacyjno-muzealnym, który w Polsce nadal pozostaje nieco w cieniu.

Kontekstem spotkania badaczy jest plan reorganizacji części stałej wystawy militarnej MOP i uatrakcyjnienie jej o zabytki pozyskane z miejsc autentycznych starć zbrojnych – przede wszystkim z okresu II wojny światowej. Działania te, połączone z pozyskaniem przez kołobrzeską placówkę nowych artefaktów militarnych, wzbogaconych potwierdzonym źródłowo pochodzeniem, stanowią część nowego programu badawczego. Zbiega się on w czasie z przygotowaniami do 75. rocznicy zakończenia walk o Kołobrzeg, przypadającej w marcu 2020 r. oraz 75. rocznicy zwycięstwa sił sprzymierzonych nad III Rzeszą i Cesarstwem Japonii.

Udział w konferencji potwierdzili: prof. PUM w Szczecinie, dr hab. Andrzej Ossowski, specjalista w dziedzinie medycyny sądowej i ekshumacji oraz Piotr Brzeziński reprezentujący Stowarzyszenie Pomorze 1945. Oprócz gości swoje przemyślenia w temacie przedstawią także pracownicy merytoryczni Muzeum Oręża Polskiego.

Konferencja odbywać się będzie w głównej siedzibie MOP – Pałacu Braunschweigów (Sala Plafonowa). Ma charakter bezpłatny i otwarty. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Powiatu Kołobrzeskiego oraz Gminy Miasto Kołobrzeg.

 

 

Agenda:

 • godz. 11.00 – Otwarcie konferencji:
  • Przywitanie gości – T. Tamborski.
  • Słowo wstępne – A. Ostasz.
 • godz. 11.30 – 12.45 – Blok referatowy nr 1:
  • 11.30 – 11.45 – Ł. Gładysiak – „Muzea pól bitewnych w Europie”.
  • 11.50 – 12.05 – A. Ossowski – „Problematyka poległych na polach bitew”.
  • 12.10 – 12.25 – P. Brzeziński – „Zewnętrzny pierścień obrony Szczecina w 1945 r. – historia obrony samotnego folwarku”.
  • 12.30 – 12.45 – Dyskusja.
 • godz. 12.45 – 13.00 – Przerwa kawowa.
 • godz. 13.00 – 14.35 – Blok referatowy nr 2:
  • 13.00 – 13.15 – A. Ostasz – „Poszukiwania na podwodnych polach bitew”.
  • 13.20 – 13.35 – O. Wróblewski – „Archeologia pól bitewnych w świetle aktualnych przepisów prawnych”.
  • 13.40 – 13.55 – P. Leszmann – „Archeologia pól bitewnych jako produkt edukacji turystyczno-historycznej”.
  • 14.00 – 14.15 – Ł. Gładysiak – „Archeologia pól bitewnych w Muzeum Oręża Polskiego – nowa koncepcja ekspozycji”.
  • 14.20 – 14.35 – Dyskusja.
 • godz. 14.35 – 15.15 – Przerwa obiadowa.
 • godz. 15.20 – 16.00 – Debata: „Archeologia pól bitewnych – szansa czy zagrożenie dla muzealnictwa”.
 • godz. 16.00 – Oficjalne zakończenie konferencji.